Proč čištit koberce metodou Host® Dry?!

....protože chcete platit pouze za čistý koberec, který je opravdu CELÝ čistý a čistý i déle zůstane, že ano?

Mokré čištění koberců, nebo suché Host® Dry?

Systém extrakční, čistící metody HOST® Dry je výrazně rozdílný oproti mokrému čištění koberců. V první řadě je potřeba si uvědomit účel čištění koberců. Účel je odstranit znečištění, kompletně a efektivně, jak jen je to možné a zanechat co nejmenší množství usazenin.

Zde jsou dva rozdílné principy při práci v každé metodě. Mokré čištění musí nejprve zkapalnět a rozpustit znečištění v a na koberci, aby mohlo být znečištění odstraněno. Při mokrém čištění je aplikována teplá voda s čistícím roztokem. Již tento krok je špatný, jelikož při aplikaci (tolika spousty) vody, ztrácíte nad roztokem kontrolu. Roztok sice rozpustí špínu na povrchu kobercového vlákna, nicméně působením gravitace tento špinavý roztok sklouzne spolu s nečistotami na dno koberce, kde dále narušuje podklad samotného koberce a podklad pod kobercem. Jestliže je koberec přilepen disperzním lepidlem, tak toto je také narušeno teplým roztokem a je zde veliké riziko že koberec bude tvořit vlny, vrásky, atp.

Poté, co se provede mokré extrakční čištění a tento roztok klesne na dno koberce, se tento roztok odsává extrakčním strojem zpět do nádoby ve stroji. Na tento krok je dobré brát zvýšenou pozornost! Pracovníci, kteří provádějí mokré čištění s oblibou ukazují odsátý roztok, aby zákazník viděl jak moc byl koberec špinavý, ALE....na začátku byla nádoba s roztokem plná a teď je zpět pouze část. Na základě statistik, které používají  výrobci extraktorů, může být v průměru odsáto zpět pouhých 60-85% roztoku! (jen v případě opravdu vysoce kvalitního extraktoru) Kde je tedy zbytek odporně špinavého roztoku??? Ten je samozřejmě ve vašem koberci! Jestliže je tedy na průměrnou místnost použito průměrně 38L vody s roztokem, zůstalo Vám v koberci v průměru 11-15L stejně odporně špinavého roztoku!                                                                                                         

Přečtěte si tento odstavec ještě jednou...

Navíc, jak koberec vysychá, tento špinavý roztok je odpařováním tažen zpět vzhůru a není proto divu, že se mohou objevovat stejně znečistěná místa a fleky, které vyžadují opětovné čištění. (knotový jev) Navíc toho všeho si můžete být jisti, že kobercové vlákno je pokryto zaschlým roztokem, který více přitahuje-váže špínu a Váš koberec bude tak dříve špinavý než by jste chtěli.


HostDry je jedinečná metoda čištění koberců!

Pro efektivní údržbu koberce je čistící systém, který nejprve kartáčově vysává koberec a současně rouzpouští, absourbuje a odstraňuje nečistoty, nezbytný.

Metoda Host Dry extrakční čištění, je zcela jiná a unikátní!

HOST 'Dry' Extrakce je zformulována k rozpuštění obou druhů znečistění. Vodou rozpustné i nerozpustné. Tyto nečistoty rozpustí a zároveň je absorbuje do těchto mikro houbiček. Host Dry systém je moderní forma čištění koberců, která se vyvíjela výzkumy více jak 50 let.

Důvod proč systém Host funguje.

Čistič je jemný, organický, přírodní produkt, obsahující milióny malých "houbiček", napuštěné malým množstvím vody (cca 1,5 čajové lžičky/m2!), speciálně navrženým čistícím prostředkem a speciální "zelenou" technologií a deodorantem! To je jediná, správná volba!

Milióny malých houbiček dělají dvojitou službu.                                                                           1. Mikrohoubičky doručí ke kobercovému vláknu čistící roztok. Host má kontrolu nad čistícím roztokem a jeho množstvím a nepromáčí kobercové vlákno tak jako mokré čištění koberců.

Kartáče na stroji Host, prokartáčují vlhké mikrohoubičky kobercovým vláknem nahoru, dolu, přes a okolo celého vlákna. Čistící roztok je tím pádem v kontaktu s celým povrchem znečištěného vlákna, naruší spojení mezi vláknem a znečištěním. Jak kartáčování pokračuje, mikrohoubičky utírají znečištění z kobercového vlákna. Akce je podobná vlhké houbě používané v kuchyni nebo ve školní třídě na tabuli.

2. Mikrohoubičky v druhé části jejich dvojité služby drží rozpuštěné znečištění dokud nejsou odstraněné průmyslovým vysátím. Pár mikrohoubiček, které mohou zůstat na dně koberce jsou 100% organické a zcla neškodné a jsou plně odstranitelné v další fázi vysávání.

Koberce se neušpiní tak rychle, jako při metodě mokrého čištění koberců, jelikož zde nejsou lepkavé zbytky které by na sebe zachytávaly novou, čerstvou špínu. Jelikož metoda Host Dry nepřispívá k znovu znečištění, pravidelné, frekventované vysávání udržuje koberce čistější po delší dobu.

Striktní limitování vody znamená, že koberce jsou po čištění ihned suché a k použití!!! Mikrohoubičky absorbují veškeré znečištění, což znamená že v koberci není ponecháno žádné znečištění ani na dně koberce - takže zde není riziko knotového jevu jako u mokrého čištění koberců a není žádné riziko že se znečištění či fleky objeví po pár dnech znovu.

Originální extrakční systém neobsahoval modul průmyslového vysavače, tak jako jej neobsahují stroje ostatních výrobců. Nová generace ExVac strojů HOST Freestyle a HOST Liberator mají vestavěné průmyslové vysavače spojené s průmyslovými rotačními kartáči, což poskytuje maximální odstranění nečistot, jako žádný jiný stroj!