FAQ - často kladené otázky

Jestliže hledáte odpovědi na vaše otázky ohledně čištění koberců a metodě Host Dry, jste tu správně!


Kde lze použít metodu suchého čištění?

Odpověď je všude! Spíše je dobré se ptát kde nelze použít metodu mokrého čištění koberců. Odpovědí by bylo, že mokré čištění nelze použít, nebo je přinejmenším velice rizikové použít je na zdvojené podlahy, koberce lepené disperzním lepidlem, koberce napínané, koberce z materiálu vlna, juta, kokos, sisal, mořská tráva. To vše je totiž velice náchylné na používání vody. Ale nebojte, s metodou Host Dry tento problém neřešíte a můžete být zcela v klidu!

Lze čistit i pouze jednotlivé znečištěné místa?

Samozřejmě ano! Metoda Host Dry je natolik šetrná, že lze čistit pouze fleky či skvrny lokálně. Na rozdíl mokrou metodou, při které se čistí koberce celý, ode zdi ke zdi.

Vyčistí metoda Host můj koberec do hloubky?

Odpověď je zcela jistě ano! Kartáče na stroji ExVac jsou ve stejné pozici jako kobercová vlákna, tzn. vertikálně postavená. A jelikož jsou stroje ExVac kombinované s průmyslovým vysavačem, je odstraněna suchá špína, která tvoří 85% znečištění koberce vykartáčováním ze dna koberce. O zbylých 15% mastného znečištění na kobercových vláknech se postarají mikrohoubičky Host, které doručí čistidlo na místo určení, rozpustí a absorbují znečistění, které odstraní po následném extrakčním vysátí.

Je metoda Host pouze produkt pro udržování koberce?

Ne. Systém Host je k použití pro totální péči o koberce, což zahrnuje regulérní údržbu koberce, stejně jako průmyslové vysávání a napřimování vlákna, tak čištění koberce, odstraňování skvrn a v neposlední řadě i totální obnovu koberce.

Opotřebuje nebo poničí metoda Host můj koberec?

Ne! Metoda je naprosto šetrná a zcela bezpečná. To co opotřebovává váš koberec je mokré čištění. Teplá voda v kombinaci s chemikáliemi jsou pro váš koberec nepřítel. Tato kombinace narušuje barvu kobercového vlákna, což zapříčiňuje blednutí koberce. Narušuje soudržnost kobercového vlákna a jeho podkladu, což zapříčiňuje vlnění koberce, stejně tak narušuje lepidlo pod kobercem.